Na vodovodní baterie značek Metalia, La torre, Ferro, Nobless, Titania Lux, Massive, Techno, Fresh, termostatických baterií Quark, Smart, Aquamat poskytujeme nad rámec zákonné povinnosti servis formou výjezdu k zákazníkovi, jedná se o nenárokovou službu.

Výjezd není poskytován na příslušenství baterií (růžice,hadice,ramínka,držáky, křížové přepínače panelákových baterií apod.) a povrchové vady. V tomto případě reklamaci uplatňujete u prodejce (ten reklamaci zasílá na naše servisní středisko) nebo reklamaci předložíte přímo na servisním středisku v Brně, Merhautova 208. K reklamaci předložte vyplněný záruční list.

Při uplatnění reklamace kontaktujte naše servisní oddělení na tel.čísle CALL-CENTRA

548428044

nebo na e-mailové adrese

reklamace@novaservis.cz

Výjezd k zákazníkovi není poskytován na baterie Titania Iris, Neon, Retro a termostatické baterie Aqualight. Reklamace na tyto baterie uplatňuje zákazník u prodejce, kde baterii zakoupil.
Na Slovensku se v případě reklamace obracejte na :


NOVASERVIS FERRO SK s. r .o.
Hurbanova 542, 905 01 Senica SK
Tel.: +421 911 473 193, +421 34 658 50 48
Fax: +421 34 658 50 46
E-mail: servissk@novaservis.cz
www.novaservis.sk